Ochrona radiologiczna pacjenta

Current Status
Not Enrolled
Price
350

Szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osób nadzorujących ich wykonywanie (techników elektroradiologii, fizyków medycznych, lekarzy radiologów, lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej, lekarzy stomatologów wykonujących procedury rentgenodiagnostyczne oraz planujących stosowanie rentgenodiagnostyki oraz osób wykonujących procedury densytometryczne).

Szkolenie jest prowadzone drogą internetową zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta ( Dz.U. 2020 poz. 390 ) i zakończone jest egzaminem testowym przeprowadzanym na odległość.

  • Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do platformy e-learningowej na której umieszczone są treści kształcenia w formie prezentacji multimedialnych
  • Szkolenie kończy się egzaminem testowym przeprowadzanym drogą internetową
  • Egzamin poprzedza dodatkowe seminarium prowadzone przez wykładowcę na platformie cyfrowej.
  • Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu uczestnicy szkolenia otrzymują drogą mailową po zaliczeniu egzaminu.Certyfikat przyznaje 20 punktów szkoleniowych i jest ważny przez 5 lat.

Kurs składa się z 10 części.