white ceramic sink near white ceramic sink

Z Funduszu Europejskiego mogą skorzystać mikro, małe i średnie firmy a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% ceny szkolenia. Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie firmy prowadzące działalność gospodarczą, oprócz województwa mazowieckiego oraz pomorskiego. Celem Biura Usług Rozwojowych PARP jest nabycie oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników.

  • Zaloguj / zarejestruj się oraz zapisz na szkolenie w BUR.
  • Opłać kurs i weź w nim udział.
  • Rozlicz się z operatorem i otrzymaj dofinansowanie.

Jednocześnie informujemy, że każdy operator posiada własny regulamin dotyczący prowadzenia naboru i rozliczania dofinansowań, a operator na rozliczenie szkolenia ma maksymalnie 21 dni. Pamiętaj o tym, aby po odbytym szkoleniu rozliczyć się w tym terminie!