Ochrona radiologiczna online , bez egzaminu

250.00 

Opis

Szkolenie odbywa się w formie samokształcenia w wymiarze 20 godzin szkoleniowych. Jest przeznaczone dla wszystkich typów specjalności.

Po zapisie na szkolenie wysyłamy mailowo materiały szkoleniowe do pobrania.  Są one zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. (Dz.U. z 2020 r., póz. 390)

W uwagach do zamówienia prosimy podać swoją specjalność oraz numer PESEL!

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA SZKOLENIA, które nadane zostanie Inpostem.

Zgodnie z art. 33n. ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2023 r. poz.1173) osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, są zobowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

W celu wykonania tego obowiązku osoby te są obowiązane uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat.

Spełnienie tego obowiązku można dokonać przez:

  1. Ukończenia szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta zakończonego wewnętrznym egzaminem
  2. Ukończenie innego niż wskazane w pkt.1 szkolenie obejmującego tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych. medycznych zastosowań promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badania parametrów technicznych urządzeń radiologicznych oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia.  (osoby te otrzymują 1 pkt szkoleniowy za każdą godzinę szkolenia) .

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 604171017 lub szkolenia@dentomax.pl