24 wrz

Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta WRZESIEŃ

Termin: 24/09/2022, godz: 10:00 - 12:00
Miejsce: ., .
Prowadzący:
Punkty:
Cena: 450 zł uprawnienia LST/LR/FT/LRZ


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, osoby wykonujące badania i zabiegi lecznicze z wykorzystaniem promnieniowania jonizującego mogą  odbyć szkolenie z zakresu „Ochrony Radiologicznej Pacjenta”. Szkolenie dotyczy  m.in.: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT obsługujących aparaty rtg.Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 884) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta określa załącznik nr 7 do w/w rozporządzenia.Szkolenie jest prowadzone drogą internetową w formie szkolenia na odległość, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020 poz.390).Zgodnie  z art. 33n ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, osoby egzaminujące posiadają wyższe wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe, zgodne z zakresem prowadzonych szkoleń, w szczególności w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, jak również stosuje jednolity system organizacji szkolenia i egzaminu.Opłata szkolenia:Koszt szkolenia wynosi 450 zł (materiały szkoleniowe w wersji online + opłata egzaminacyjna+ godzinna kosultacja przed egzaminem).Materiały szkoleniowe zostaną wysłane po uiszczeniu płatności.
Zasady prowadzenia kursu
1. Uczestnik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod wskazanym adresem internetowym.

2. Szkolenie odbywa się drogą korespondencyjną.

3. Po akceptacji formularza zgłoszeniowego, uczestnik szkolenia drogą e-mail otrzymuje dostęp do przygotowanych przez wykładowców materiałów szkoleniowych.

4. Po ukończeniu szkolenia uczestnik uzyska 7 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

5. Warunkiem przystąpienia do Egzaminu wewnętrznego jest podanie danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o przystąpienie do egzaminu.

6. Uczestnik ma prawo zrezygnować z repetytorium oraz egzaminu na 14 dni przed planowanym terminem informując organizatora w formie pisemnej.

7. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu równoważne z przyznaniem 20 punktów szkoleniowych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020 poz.390).

8. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie oraz certyfikat pocztą tradycyjną lub kurierem na podany adres korespondencyjny.

 

 

W celu złożenie rezerwacji na szkolenie prosimy o uzupełnienie formularza.

Pole wymagane!
Pole wymagane!
Pole wymagane!
Pole wymagane! mail@domena.pl
Chcę otrzymać Fakturę VAT

Proszę wypełnić dane do faktury.

Pole wymagane!
Pole wymagane!
Pole wymagane!
Pole wymagane!
Pole wymagane!
Dopisz mnie do newslettera
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Pole wymagane!